Waarom

Daarom

Opvangvoorwaarden

Vanaf 1 januari 2019 geldt de regel dat ieder kind minstens 3 volle dagen per week aanwezig is in het dagverblijf.

Buiten het jaarlijks verlof, de sluitingsdagen tijdens de kerstperiode en mogelijks enkele occasionele verlofdagen van het kinderdagverblijf hebben ouders recht op 2 weken persoonlijk verlof.  De mogelijke ziektedagen van het op te vangen kind zijn hierin inbegrepen.

Vroegeinde 11B

2243 Pulle

03 484 46 45

hallo@deblockendoos.be

website door Altijd Vrijdag