Inschrijven & voorwaarden

Hallo, wie ben jij?

Inschrijven

Inschrijven kan na persoonlijk contact met de verantwoordelijke en de ouders.

Het op te vangen kind is ingeschreven in het dagverblijf wanneer alle gegevens op de inlichtingenfiche van het kind correct zijn ingevuld, de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement door de ouders zijn ondertekend en deze formulieren in ons bezit zijn.

Alle verdere info omtrent de werking van het kinderdagverblijf bekom je na een vrijblijvend bezoekje aan De Blockendoos.

Voorwaarden

Ieder kind is minstens 3 volle dagen per week aanwezig in het dagverblijf.

Buiten het jaarlijks verlof, de sluitingsdagen tijdens de kerstperiode en mogelijks enkele occasionele verlofdagen van het dagverblijf hebben ouders recht op 2 weken persoonlijk verlof. De mogelijke ziektedagen van het op te vangen kind zijn hierin inbegrepen.

Wij werken niet met inschrijvingsgeld, noch met een waarborg.

“Zullen we vandaag eens stempelen?”

An, Kinderverzorgster